Perifere medlemmer

Melding til alle aktive medlemmer som opererer fra andre baser en klubbens faste tilholdssted:
Det vil si alle som ikke opererer fra Bodø Flyplass.

Har medlemmet eget fly og tilholdssted, skal operativ leder i den klubben hvor flyet er registrert i automatisk ha oppfølgingsoppgaven, og må kontrollere om forholdene er tilfredsstillende på stedet det opereres fra . Ref. Mikroflyhåndboken 3.2.1.1 lokal mikroflyging.
Det vil si at om der skal foretas landing på ikke godkjent plass så må denne godkjennes av operativ leder på forhånd (f eks på et jorde eller lignende). Dette skal operativ leder melde inn til NLF.

Det er nå også slik at perifere medlemmer skal sende kopi av årlig besiktingsrapport til klubben ved operativ leder.(pr epost)

Dere skal også sende godkjenninga av flyet til klubben ved operativ leder. (pr epost).

Dette må følges.
Luftfartstilsynet kommer til å følge med på dette.

Mvh

Operativ leder
Salten Sportsflyklubb.

Trond Kaspersen