Flytryggingsmøte / Sikkerhetsmøte 2021

Alle piloter som hører til Salten Sportsflyklubb må gjennomføre flytryggingsmøte i 2021.
(tema for 2021 er det samme som i 2020. )
Dette må da være gjort innen 19 April. Dere må da følge NLF sitt opplegg på internett og kvittere ut selv i deres loggbok.
Når dere har gjennomført dette melder dere dette til operativ leder på epost til trond.kaspersen@consto.no

Link til flytryggingsmøte er :

https://www.nlf.no/sportsfly/f-ringer-flytryggingsm-tet-2020

Er også link via NLF sine sider.

Det kan også være at det senere blir tatt en gjennomgang av dette i klubbmøte eller på Teams.
Det får vi komme tilbake til.

Lykke til 🙂

Trond Kaspersen
Operativ Leder