Sammendrag fra klubbkveld 16.03.2021

I går ble det gjennomført klubbkveld, via Teams. Temaet for kvelden var klubbens framtidsutsikter og gjennomføring av skoling i klubben når klubbflyet selges.

Det var totalt 12 deltakere på klubbkvelden, og det kom inn mange gode innspill om temaet. Det ble både diskutert hva slags type fly klubben kunne anskaffe, hvilke krav Mikroflyhåndboka setter til skolefly osv.

Det kom inn konkrete forslag på hvordan skoling og flyging for medlemmer uten eget fly kunne gjennomføres:

 1. Klubben leier ett fly som medlemmer kan booke via bookingsystem. Da trenger vi:
  • Leieavtale.
  • Teknisk leder som kan signere på at vedlikehold er gjennomført iht krav.
  • Ett fly som er tilgjengelig for leie.
  • Medlemmer/brukere av flyet som er villige til å ta på seg ansvaret med vedlikehold, drift og administrasjon av flyet.
 2. Ett medlem i klubben leier ut flyet sitt på vilkår som avtales. Flyet kan bookes i bookingsystemet til klubben. Da trenger vi:
  • Leieavtale.
  • Teknisk leder som kan signere på at vedlikehold er gjennomført iht krav.
  • Ett fly som er tilgjengelig for leie.
  • Medlemmer/brukere av flyet som er villige til å ta på seg ansvaret med vedlikehold, drift og administrasjon av flyet.
 3. Klubben går til anskaffelse av klubbfly. Da trenger vi:
  • Budsjett (driftsutgifter, nedbetaling, timepris, realistisk timeestimat, vedlikeholdsutgifter osv).
  • Finansieringsplan.
  • Teknisk leder som kan signere på at vedlikehold er gjennomført iht krav.
  • Ett fly som er tilgjengelig for leie.
  • Medlemmer/brukere av flyet som er villige til å ta på seg ansvaret med å utarbeide budsjett, finansieringsplan, anskaffelse, vedlikehold, drift og administrasjon av flyet.

Videre så ble det også snakket om at begrepet skolefly bør erstattes med klubbfly, noe det virket å være bred enighet blant de oppmøtte om.

Vi snakket også om rekruttering, og hvor viktig dette er for å holde liv i klubben. Det ble foreslått at det utarbeides en langsiktig rekrutteringsplan.

Tore Bugge Pedersen meldte seg som prosjektleder for å sette i gang en gruppe som vil jobbe med finne og gjennomføre en løsning for å få på plass tilgjengelig klubbfly for medlemmene. Styret er veldig glade for dette engasjementet, og vi håper at Tore får god hjelp fra flere medlemmer, og at vi får på plass ett godt tilbud igjen. Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Tore.