Lås av shelter 302

Det er i dag på bakgrunn av nye krav fra Avinor blitt installert ny lås på døren til shelter 302. Det er sendt ut mail til alle medlemmer med info om betjening av denne. Har du spørsmål, kontakt styreleder.