Medlemsmøte 20.10.2021

Vi inviterer medlemmer og andre interesserte til medlemsmøte onsdag 20.10.2021 kl 19:00 på Norsk Luftfartsmuseum. Det vil også bli mulig å delta på møtet via Teams/nett.

Ut over at det er på høy tid å samle oss igjen, så er temaet for møtet å snakke sammen om hvor vi vil med klubben, hvilke mål vi bør sette oss, og hvordan vi skal nå disse.

I februar besluttet generalforsamlingen (medlemmene) at klubben skulle selge klubbens fly. Bakgrunn for dette var at klubben ikke klarte å dekke inn kostnadene med å ha flyet. Flyet ble rett og slett for lite brukt, og kostet for mye å ha stående ubrukt. Det har i flere år dessverre vært svært lite rekruttering til klubben og sporten.
Uten rekruttering så blir vi færre og færre, og til slutt ingen igjen i dette flotte og gode miljøet rundt den fantastiske sporten vår.

Vi medlemmene er klubben, og hva klubben ønsker å få til, det er helt og holdent opp til oss 🙂

Vi har heldigvis mange engasjerte medlemmer i klubben, som bidrar noe helt fantastisk til klubbdriften og fellesskapet, og som gjør at vi alle sammen får lov til og har mulighet til å fly. Blant disse har vi også medlemmer som ønsker å gå i bresjen for å få på plass ett tilbud til de som ikke ønsker eller har anledning til kjøpe eget fly, og styret har fått følgende innspill:

«De siste årene har vært utfordrende med tanke både på hendelser i sportsflymiljøet og på grunn av Corona. Nå må vi løfte blikket litt og trekke lange linjer. Et klubbfly kan være et fundament for et langsiktig og pålitelig tilbud.

Dette er en viktig sak som kan bety mye for klubbens framtid, og det er viktig at så mange som mulig stiller.

• Skal klubben ha klubbfly? Hva er konsekvensene ved å velge dette bort? Kan vi ivareta et skoletilbud eller holder på medlemmer som ikke selv ønsker å eie fly?
• Hva slags alternativer har vi?
• Hvor mye penger har vi å bruke? Er det nok eller må vi skaffe ekstra midler?
• Hva slags fly?
• Hva slags organisasjon må vi ha rundt det, og hvem melder seg til å delta?

Målsetning med klubbfly: ha et forutsigbart tilbud av god kvalitet, til nye medlemmer som ønsker å ta sportsflylappen, og gamle medlemmer som vil fly men ikke eie selv.
Utfordring: Sikre en stabil økonomi, og organisasjon rundt flyet som kan ivareta det.»

Vi håper så mange som mulig tar seg tiden til å delta på dette medlemsmøtet, og at vi får en hyggelig og engasjerende kveld sammen.

Se Facebookarrangementet som er opprettet, meld deg gjerne på der.