Årsmøte 2021

Styret i Salten Sportsflyklubb sendte 27.01.2021 ut innkalling til årsmøte. Følgende innkalling ble sendt ut til alle medlemmer gjennom MyWeblog systemet:

Styret innkaller herved medlemmer til årsmøte i Salten Sportsflyklubb.
Årsmøtet avholdes søndag 28. februar 2021 kl 18:00.
Pga Covid situasjonen har styret besluttet at årsmøtet blir avholdt som nettmøte via Teams. vil i utgangspunktet forsøke å avholde møtet i ett egnet møtelokale i Bodø. Vi må imidlertid se an Covid situasjonen og smittevernregler. Det legges også opp til at møtet kan gjennomføres via Teams/nett. Praktiske detaljer kommer senest torsdag 25 februar.
Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (innen 14. februar 2021) E-postadresse: saltensportsflyklubb@gmail.com
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltensportsfly.no (ny webside under utvikling)

Mvh
Styret i Salten Sportsflysklubb

Styret har besluttet at årsmøtet blir avholdt som nettmøte via Teams. Lenke til møtet sendes på mail ut til alle medlemmer via MyWeblogg.

For å ha stemmerett på møtet må man ha gyldig medlemskap. Da det ikke er mulig med fysisk oppmøte, må man identifisere seg ved å ha kamera på. Det anbefales å bruke headsett slik at man hører/før best mulig lyd, samt for at også de andre deltakerne skal høre deg godt, når du har noe å si (samme prinsippet som når vi flyr 🙂

Dokumenter til årsmøtet legges ut her:

Kasserer: