Medlemsmøte 20.10.2021

Vi inviterer medlemmer og andre interesserte til medlemsmøte onsdag 20.10.2021 kl 19:00 på Norsk Luftfartsmuseum. Det vil også bli mulig å delta på møtet via Teams/nett.

Ut over at det er på høy tid å samle oss igjen, så er temaet for møtet å snakke sammen om hvor vi vil med klubben, hvilke mål vi bør sette oss, og hvordan vi skal nå disse.

I februar besluttet generalforsamlingen (medlemmene) at klubben skulle selge klubbens fly. Bakgrunn for dette var at klubben ikke klarte å dekke inn kostnadene med å ha flyet. Flyet ble rett og slett for lite brukt, og kostet for mye å ha stående ubrukt. Det har i flere år dessverre vært svært lite rekruttering til klubben og sporten.
Uten rekruttering så blir vi færre og færre, og til slutt ingen igjen i dette flotte og gode miljøet rundt den fantastiske sporten vår.

Vi medlemmene er klubben, og hva klubben ønsker å få til, det er helt og holdent opp til oss 🙂

Vi har heldigvis mange engasjerte medlemmer i klubben, som bidrar noe helt fantastisk til klubbdriften og fellesskapet, og som gjør at vi alle sammen får lov til og har mulighet til å fly. Blant disse har vi også medlemmer som ønsker å gå i bresjen for å få på plass ett tilbud til de som ikke ønsker eller har anledning til kjøpe eget fly, og styret har fått følgende innspill:

«De siste årene har vært utfordrende med tanke både på hendelser i sportsflymiljøet og på grunn av Corona. Nå må vi løfte blikket litt og trekke lange linjer. Et klubbfly kan være et fundament for et langsiktig og pålitelig tilbud.

Dette er en viktig sak som kan bety mye for klubbens framtid, og det er viktig at så mange som mulig stiller.

• Skal klubben ha klubbfly? Hva er konsekvensene ved å velge dette bort? Kan vi ivareta et skoletilbud eller holder på medlemmer som ikke selv ønsker å eie fly?
• Hva slags alternativer har vi?
• Hvor mye penger har vi å bruke? Er det nok eller må vi skaffe ekstra midler?
• Hva slags fly?
• Hva slags organisasjon må vi ha rundt det, og hvem melder seg til å delta?

Målsetning med klubbfly: ha et forutsigbart tilbud av god kvalitet, til nye medlemmer som ønsker å ta sportsflylappen, og gamle medlemmer som vil fly men ikke eie selv.
Utfordring: Sikre en stabil økonomi, og organisasjon rundt flyet som kan ivareta det.»

Vi håper så mange som mulig tar seg tiden til å delta på dette medlemsmøtet, og at vi får en hyggelig og engasjerende kveld sammen.

Se Facebookarrangementet som er opprettet, meld deg gjerne på der.

Flytryggingsmøte / Sikkerhetsmøte 2021

Alle piloter som hører til Salten Sportsflyklubb må gjennomføre flytryggingsmøte i 2021.
(tema for 2021 er det samme som i 2020. )
Dette må da være gjort innen 19 April. Dere må da følge NLF sitt opplegg på internett og kvittere ut selv i deres loggbok.
Når dere har gjennomført dette melder dere dette til operativ leder på epost til trond.kaspersen@consto.no

Link til flytryggingsmøte er :

https://www.nlf.no/sportsfly/f-ringer-flytryggingsm-tet-2020

Er også link via NLF sine sider.

Det kan også være at det senere blir tatt en gjennomgang av dette i klubbmøte eller på Teams.
Det får vi komme tilbake til.

Lykke til 🙂

Trond Kaspersen
Operativ Leder

Salg av klubbflyet

Klubbens Aeroprakt A32 ble besluttet solgt av årsmøtet i år.

LN-YGD

Styret har fulgt årsmøtets beslutning, og la flyet ut for salg i forskjellige kjente salgskanaler for Sportsfly i Norge.

I dag har styret kommet til enighet med kjøper om salg av flyet.

Ny eier overtar flyet 19.03.2021, og det betyr at bookinger for i morgen 18.03.2021 får gå som planlagt. Flyet groundes for klubbruk i morgen kveld.

Det er selvsagt vemodig å selge dette flotte flyet, som så mange har brukt masse tid og energi på både å anskaffe, drifte og vedlikeholde. Men en liten trøst er det å vite at flyet fortsatt skal ha tilhold i Shelter 302 på Bodø Lufthavn, og at ny eier er mangeårig medlem av klubben.

Sammendrag fra klubbkveld 16.03.2021

I går ble det gjennomført klubbkveld, via Teams. Temaet for kvelden var klubbens framtidsutsikter og gjennomføring av skoling i klubben når klubbflyet selges.

Det var totalt 12 deltakere på klubbkvelden, og det kom inn mange gode innspill om temaet. Det ble både diskutert hva slags type fly klubben kunne anskaffe, hvilke krav Mikroflyhåndboka setter til skolefly osv.

Det kom inn konkrete forslag på hvordan skoling og flyging for medlemmer uten eget fly kunne gjennomføres:

 1. Klubben leier ett fly som medlemmer kan booke via bookingsystem. Da trenger vi:
  • Leieavtale.
  • Teknisk leder som kan signere på at vedlikehold er gjennomført iht krav.
  • Ett fly som er tilgjengelig for leie.
  • Medlemmer/brukere av flyet som er villige til å ta på seg ansvaret med vedlikehold, drift og administrasjon av flyet.
 2. Ett medlem i klubben leier ut flyet sitt på vilkår som avtales. Flyet kan bookes i bookingsystemet til klubben. Da trenger vi:
  • Leieavtale.
  • Teknisk leder som kan signere på at vedlikehold er gjennomført iht krav.
  • Ett fly som er tilgjengelig for leie.
  • Medlemmer/brukere av flyet som er villige til å ta på seg ansvaret med vedlikehold, drift og administrasjon av flyet.
 3. Klubben går til anskaffelse av klubbfly. Da trenger vi:
  • Budsjett (driftsutgifter, nedbetaling, timepris, realistisk timeestimat, vedlikeholdsutgifter osv).
  • Finansieringsplan.
  • Teknisk leder som kan signere på at vedlikehold er gjennomført iht krav.
  • Ett fly som er tilgjengelig for leie.
  • Medlemmer/brukere av flyet som er villige til å ta på seg ansvaret med å utarbeide budsjett, finansieringsplan, anskaffelse, vedlikehold, drift og administrasjon av flyet.

Videre så ble det også snakket om at begrepet skolefly bør erstattes med klubbfly, noe det virket å være bred enighet blant de oppmøtte om.

Vi snakket også om rekruttering, og hvor viktig dette er for å holde liv i klubben. Det ble foreslått at det utarbeides en langsiktig rekrutteringsplan.

Tore Bugge Pedersen meldte seg som prosjektleder for å sette i gang en gruppe som vil jobbe med finne og gjennomføre en løsning for å få på plass tilgjengelig klubbfly for medlemmene. Styret er veldig glade for dette engasjementet, og vi håper at Tore får god hjelp fra flere medlemmer, og at vi får på plass ett godt tilbud igjen. Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Tore.