Flytryggingsmøte / Sikkerhetsmøte 2021

Alle piloter som hører til Salten Sportsflyklubb må gjennomføre flytryggingsmøte i 2021.
(tema for 2021 er det samme som i 2020. )
Dette må da være gjort innen 19 April. Dere må da følge NLF sitt opplegg på internett og kvittere ut selv i deres loggbok.
Når dere har gjennomført dette melder dere dette til operativ leder på epost til trond.kaspersen@consto.no

Link til flytryggingsmøte er :

https://www.nlf.no/sportsfly/f-ringer-flytryggingsm-tet-2020

Er også link via NLF sine sider.

Det kan også være at det senere blir tatt en gjennomgang av dette i klubbmøte eller på Teams.
Det får vi komme tilbake til.

Lykke til 🙂

Trond Kaspersen
Operativ Leder

Salg av klubbflyet

Klubbens Aeroprakt A32 ble besluttet solgt av årsmøtet i år.

LN-YGD

Styret har fulgt årsmøtets beslutning, og la flyet ut for salg i forskjellige kjente salgskanaler for Sportsfly i Norge.

I dag har styret kommet til enighet med kjøper om salg av flyet.

Ny eier overtar flyet 19.03.2021, og det betyr at bookinger for i morgen 18.03.2021 får gå som planlagt. Flyet groundes for klubbruk i morgen kveld.

Det er selvsagt vemodig å selge dette flotte flyet, som så mange har brukt masse tid og energi på både å anskaffe, drifte og vedlikeholde. Men en liten trøst er det å vite at flyet fortsatt skal ha tilhold i Shelter 302 på Bodø Lufthavn, og at ny eier er mangeårig medlem av klubben.

Perifere medlemmer

Melding til alle aktive medlemmer som opererer fra andre baser en klubbens faste tilholdssted:
Det vil si alle som ikke opererer fra Bodø Flyplass.

Har medlemmet eget fly og tilholdssted, skal operativ leder i den klubben hvor flyet er registrert i automatisk ha oppfølgingsoppgaven, og må kontrollere om forholdene er tilfredsstillende på stedet det opereres fra . Ref. Mikroflyhåndboken 3.2.1.1 lokal mikroflyging.
Det vil si at om der skal foretas landing på ikke godkjent plass så må denne godkjennes av operativ leder på forhånd (f eks på et jorde eller lignende). Dette skal operativ leder melde inn til NLF.

Det er nå også slik at perifere medlemmer skal sende kopi av årlig besiktingsrapport til klubben ved operativ leder.(pr epost)

Dere skal også sende godkjenninga av flyet til klubben ved operativ leder. (pr epost).

Dette må følges.
Luftfartstilsynet kommer til å følge med på dette.

Mvh

Operativ leder
Salten Sportsflyklubb.

Trond Kaspersen